BlackLine TIG 281 AC/DC

BlackLine 281

Broschyr (svenska)
PDF-fil

 

Synergisk strömkälla för TIG AC/DC
och MMA-svetsning


BlackLine TIG 281 AC/DC är en teknologiskt avancerad 3-fasig strömkälla av växelriktartyp för växelströms- och likströms-TIG-svetsning och MMA. Maskinen kan utrustas med en BlackLine vätskekylningsenhet till skärbrännaren.

Där särskild svetsstyrka och -tätning krävs är växelströms-TIG-metoden en idealisk lösning för att svetsa aluminium, magnesium och legeringar baserade på dessa metaller.

I fallet med icke legerade metaller, rostfritt stål och koppar är likströms-TIG-svetsning att föredra.

Funktioner för blandning av likström och växelström väsentligt förbättrar penetrering vid svetsning av tjockare aluminiummaterial.

Den synergiska tändningskontrollfunktionen för bågen garanterar noggrann och snabb tändning. Svetsning av tunna aluminiumplåtar är lättare tack vare bågfokuseringsfunktionen.

Pulsfunktionen minskar värmetillförseln och förhindrar värmeförvrängning av basmaterialet.

BlackLine TIG 281 AC/DC har 50 minnesplatser för användarens egna svetsprogram och frekvens och balans för växelström kan justeras. Du kan välja en rektangulär kurva (hög svetshastighet och utmärkt kontroll över smältan), sinuskurva (traditionell, mjuk båge) eller en trekantig kurva (minskar värmetillförsel) som kurvformen för AC.

Maskinen kan utrustas med fjärrkontroll som monteras på skärbrännaren, hålls i handen eller aktiveras med pedal.

Tekniska uppgifter
 

Anslutningsspänning 3 x 400 V / 50 Hz

Max. märkeffekt 12.7 kVA

Säkringsstorlek 25 A

Belastningskapacitet ED % @ 40 °C TIG 280 A / 35%, 230 A / 60%, 200 A / 100%
  MMA 250 A / 40%, 210 A / 60%, 180 A / 100%

Svetsströmskrets TIG 5 − 280 A
  MMA 10 − 250 A

Skyddsklass IP215

TIG:  

Likström Ja

Växelström Ja

Växelström/likströmsblandning Ja

Bågfokusering                             Ja

Balansjustering för växelström Ja

Rektangulär kurva för växelström Ja

Sinuskurva för växelström Ja

Trekantig kurva för växelström Ja

Pulssvetsning för växelström Ja

Vikt 40,5 kg

   
Med ensamrätt.