WALLIUS LMC 400

 

HALVAUTOMATISK MIG/MAG-MASKIN

Wallius LMC 400 är ett perfekt exempel på hållbar och robust finsk kvalitet. Maskinen, som är utrustad med förstklassiga egenskaper, är idealisk för både reparationssvetsning och produktion. Produktivitet i svetsningen ökas genom en lång driftcykel och utrustning och detaljer som underlättar arbetet. Dessutom ökar justeringsmöjligheterna – inklusive spänningsjustering i 20 steg och justering av trådens startacceleration – antalet användningsområden för LMC 400. I fallet med mycket tunna basmaterial och i synnerhet aluminium minskar en synkroniserad induktansspole stänk och förbättrar svetsningsegenskaperna.

Maskinens trådmatare med fyra valsar rätar ut tråden samtidigt som den säkerställer att beläggningen förblir oskadad. Detta garanterar en jämn och pålitlig svets.
En utmärkt driftcykel möjliggörs av effektiv fläktkylning så att även långvarigt svetsningsarbete kan utföras med stark ström.

Grundat på våra kunders önskemål har vi koncentrerat oss på funktionalitet i konstruktionen av denna kompakta maskin. Förutom ett 230V-uttag på maskinens frontpanel som hjälp till användaren är alla justeringsmöjligheter så användarvänliga som möjligt. Dessutom underlättar LED-lampor i trådmatarutrymmet trådbyte i mörka arbetsförhållanden.


LMC 400 tillverkas i Finland i enlighet med standarder EN 60974-1 och EN 50199.