Takuuehdot

Päivitetty viimeksi: 21.9.2020

Wallius Hitsauskoneet Oy (jäljempänä ”Wallius Hitsauskoneet”) toimittaa hitsauskoneita- ja laitteita sekä kuluttajille että yritysasiakkaille hitsauskäyttöön. Wallius Hitsauskoneet myöntää tuotteilleen markkinoiden kattavimman ilmaisen takuuohjelman. Ostamalla Wallius®-tuotteen saat käyttöösi parasta laatua ja huipputason asiakastukea. Wallius Hitsauskoneet valvoo jatkuvasti tuotteidensa laatua ja testaa kattavasti valmiit tuotteet ennen toimitusta.

Wallius Hitsauskoneet antaa takuun seuraavien määräysten mukaisesti ja sitoutuu korjaamaan hitsauslaitteiden virheet ja viat, jotka todistettavasti ja takuuajan voimassa ollessa ovat voineet johtua valmistus- tai materiaalivioista. Wallius®-tuotteiden takuu on voimassa sekä kuluttaja- että yritysasiakkaille alla olevien ehtojen mukaisesti.

1. Takuuaika

Wallius Hitsauskoneet antaa uusille toimittamilleen hitsauskoneille 36 kuukauden takuun tässä takuutodistuksessa kuvatuin ehdoin. Muille uusille tuotteille ja/tai muuten takuu on 12 kuukautta paitsi erikseen ostettujen varaosien takuu on kuusi (6) kuukautta. Käytetyille hitsauskoneille takuuaika ilmoitetaan aina erikseen ja sovitaan tapauskohtaisesti. Takuuaika alkaa Wallius Hitsauskoneiden tai Wallius Hitsauskoneiden jälleenmyyjän loppukäyttäjälle antaman tai lähettämän maksetun laskun päivämäärästä. Alkuperäinen lasku tai ostoksesta annettu kuitti on todisteena takuuajasta ja se on esitettävä todisteena takuusta.

2. Takuun vaatimukset

Takuu tulee rekisteröidä 30 vuorokauden kuluessa Wallius Hitsauskoneiden extranet-järjestelmään osoitteessa www.wallius.com. Rekisteröitymällä loppukäyttäjä antaa Wallius Hitsauskoneille luvan käyttää ja säilyttää toimitettuja tietoja Walliuksen rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteröinnin jälkeen käyttäjä saa takuutodistuksen sähköpostiinsa. Alkuperäinen lasku tai ostokuitti, josta selviää ostettu tuote ja sen ostopäivä, ja toimitettu takuutodistus ovat todisteena takuuajasta. Mikäli rekisteröiminen laiminlyödään, näissä takuuehdoissa kuvattu takuu raukeaa.

3. Takuun laajuus

Viat ja virheet, joiden Wallius Hitsauskoneet on todennut kuuluvan takuun piiriin, korjataan, tai vialliset osat vaihdetaan, tai tuote vaihdetaan uuteen, tai Wallius Hitsauskoneet voi harkintansa mukaan palauttaa viallisen tuotteen ostohinnan viallista tuotetta vastaan. Wallius Hitsauskoneet päättää, korjataanko laite vai vaihdetaanko osa tai koko laite. Vaihdetusta osasta tai laitteesta tulee vaihdon jälkeen Wallius Hitsauskoneiden omaisuutta.

Wallius Hitsauskoneiden takuuvelvoitteet sisältävät ainoastaan varaosa- ja työvoimakustannukset. Takuu ei kata muita tappioita tai kuluja. Takuun kattamat korjaukset on teetettävä Wallius Hitsauskoneiden tehtaalla tai yrityksen antaman ohjeistuksen mukaan mahdollisesti valtuutetulla huoltokumppanilla.

4. Takuun rajoitukset

Hitsauskoneen mukana mahdollisesti toimitettavat hitsauspolttimet, välikaapelit, kaasuletkut ja muut mahdolliset lisäaineet ja tarvikkeet luokitellaan kuluviksi osiksi ja rajataan tämän takuun ulkopuolelle.

Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat sopimattomasta tai varomattomasta käytöstä, ylikuormituksesta, huolimattomasta hoidosta tai luonnollisesta kulumisesta, käyttöohjeiden laiminlyömisestä, tavallisuudesta poikkeavista ympäristö- ja käyttövaikutuksista, sähkökatkoksista tai huollon ja kunnossapidon puutteellisuudesta.

Takuu ei korvaa hitsauslaitteita, joita on korjannut joku muu kuin Wallius Hitsauskoneet tai Wallius Hitsauskoneiden valtuuttama huoltokumppani.

Takuukorjauksesta mahdollisesti aiheutuvat ylityö-, matka- ja rahtikulut eivät kuulu takuun puitteissa korvattaviin.

Takuukausi päättyy, jos hitsauskone myydään tai vuokrataan kolmannelle osapuolelle.

Takuuaikana tehdyt korjaukset eivät pidennä tai uudista takuuaikaa.

Takuu ei korvaa välillisiä vahinkoja.

5. Takuun soveltaminen

Takuuvaateet on lähetettävä suoraan Wallius Hitsauskoneille tai Wallius Hitsauskoneiden valtuuttamalle huoltokumppanille. Vaateeseen on liitettävä Wallius Hitsauskoneiden toimittama takuutodistus, alkuperäinen lasku tai kuitti, jossa on päivämäärä, laitteen sarjanumero ja tuotekuvaus. Kun hitsauslaite lähetetään, sen täytyy olla koottu ja kaikkien hitsauskoneen osien on oltava mukana.

Wallius Hitsauskoneet jättää huomiotta kaikki vaateet, jotka eivät koske näiden ehtojen mukaista oikeutta virheiden ja vikojen korjaukseen.

6. Lainsäädäntö ja erimielisyydet

Näiden takuuehtojen ja niistä aiheutuvien kiistojen tulkintaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä siten, että lainsäädännöllisissä periaatteissa esiintyvät ristiriitaisuudet jätetään huomioimatta.

Mahdolliset sopimuserimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos Asiakas ja Wallius Hitsauskoneet eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyttä neuvottelemalla, kaikki tämän Takuun ehdoista tai ehtojen rikkomuksista, päättymisestä tai kelpoisuudesta syntyvät tai niihin liittyvät erimielisyydet tai vaateet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiehiä on yksi (1), välimiesmenettely pidetään Helsingissä, ja menettely käydään suomen kielellä.